Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2020

Δεκ 22, 2022

  1. Αρχική
  2. /
  3. Στατιστικά
  4. /
  5. Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα...

 

Το έτος 2020, 785 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

  • 73 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ
  • 17  εγγραφές Ιδρυμάτων
  • 290 εγγραφές Σωματείων και Συλλόγων και
  • 405 εγγραφές Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων

Εγγραφές στο Μητρώο

Προτάσεις

Ειδικές Προσκλήσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Αξιολόγηση