Το ΥΠΠΟ στηρίζει και αναδεικνύει δράσεις ελληνικών πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Άλλα Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για πολυθεματικά φεστιβάλ/δράσεις – Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα 2024

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για πολυθεματικά φεστιβάλ/δράσεις – Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα 2024

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.264.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ/Δράσεων το 2024, μέσω του Μητρώου...

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό – Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα 2024

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό – Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα 2024

Εγκρίσεις συνολικού ύψους 380.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή...