Το ΥΠΠΟ στηρίζει και αναδεικνύει δράσεις ελληνικών πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Άλλα Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας εγγραφών στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έως τις 10/03/2024, για την πρόσκληση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας εγγραφών στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έως τις 10/03/2024, για την πρόσκληση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ανακοινώνεται, κατόπιν πολλών αιτημάτων πολιτιστικών φορέων και προς διευκόλυνσή τους, παράταση προθεσμίας εγγραφών στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έως τις 10/03/2024,...

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας, για την υποβολή προτάσεων, για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024 έως και τις 13/02/2024 και ώρα 23:00

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας, για την υποβολή προτάσεων, για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024 έως και τις 13/02/2024 και ώρα 23:00

Λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, σήμερα, 12/02/2024, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας (Γενική Γραμματεία Σύγχρονου...

Λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας το Σάββατο 10/02  και την Κυριακή 11/02/2024

Λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας το Σάββατο 10/02 και την Κυριακή 11/02/2024

Προς διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα-Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024, η Διεύθυνση...