Το Μητρώο

  1. Αρχική
  2. /
  3. Το Μητρώο

Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.), επιθυμώντας να δομήσει σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού, στην Ελλάδα, σας καλωσορίζει στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.

Με στρατηγικό σκοπό την ενίσχυση, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, το ΥΠ.ΠΟ. φιλοδοξεί ο ιστότοπος αυτός να συμβάλλει στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας και στη δικτύωση των πολιτιστικών οργανισμών, με την ενεργή συμμετοχή και τη συνεργασία όλων.

Επίσης, φιλοδοξούμε η λειτουργία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων να συμβάλλει, τόσο στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τυποποίηση των διαδικασιών όσο και στην οικονομική στήριξη εκείνων των πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων που θα ενισχύσουν την τοπική και περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη.

Το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων αναπτύσσεται με ίδια μέσα (Διοικητική υποστήριξη: Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, τεχνική υποστήριξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και εξελίσσεται διαρκώς στοχεύοντας στη συμμετοχή όλων των πολιτιστικών οργανισμών στις διαδικασίες επιχορήγησης με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί (Οδηγός Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων), θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, την καταχώριση σημαντικών δράσεων, την υποβολή πρότασης επιχορήγησης ή/και αιγίδας, την ανάκτηση κωδικών και πολλά άλλα.

Τέλος, μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για προσκλήσεις επιχορηγήσεων, εκδηλώσεις/δράσεις του Υπουργείου κ.α.