Ψηφιακός Πολιτισμός

 1. Αρχική
 2. /
 3. Επιχορηγήσεις
 4. /
 5. Ψηφιακός Πολιτισμός

Επιχορηγήσεις ψηφιακών δράσεων πολιτισμού για το 2024

Έναρξη: 20-12-2023

Λήξη: 12-02-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για ψηφιακές δράσεις πολιτισμού

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται, μαθαίνουν και ψυχαγωγούνται και έχει προκαλέσει αλλαγές σε κοινωνικές δομές, αξίες και πρακτικές. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να έχουν τη μορφή οποιασδήποτε συσκευής όπου μπορείτε να ακούσετε, να παρακολουθήσετε, να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε πληροφορίες.
Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα, και τομείς της δημιουργικής οικονομίας (design, gaming κ.ο.κ.). Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της χρηματοδότησης ψηφιακών δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού, στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών δομών και στην ενθάρρυνση εναλλακτικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής.

 

Πληροφορίες

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς (σύμφωνα με το καταστατικό τους) που έχουν ιδρυθεί έως και 31/10/2023

Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων, ποιος υποβάλει την πρόταση;

Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων, η πρόταση υποβάλλεται από τον βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Αν συμμετέχει φορέας του εξωτερικού, η πρόταση υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.

Πόσες προτάσεις επιχορήγησης έχει δυνατότητα να υποβάλλει ο κάθε φορέας;

Κάθε φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Δημιουργική Ελλάδα – Προσκλήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024’ μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Περαιτέρω προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (όπως του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”).

Ποιες προτάσεις δύνανται να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να αφορούν την:

 • Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ψηφιακά περιβάλλοντα (native).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ξενάγηση σε φυσικό ή/και εικονικό πολιτιστικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την αναπαράσταση, τεκμηρίωση και διάδοση του σύγχρονου πολιτισμού (παραστατικές/εικαστικές τέχνες κ.λπ.) μέσω τεχνολογιών/ τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας κ.λπ.
 • Σχεδίαση τεχνικών και συστημάτων «αφήγησης» (story telling) για την καινοτόμα παρουσίαση εκθεμάτων/γεγονότων σε χώρους πολιτισμού.
 • Ανάπτυξη πλατφορμών και εργαλείων ανάλυσης, σύνθεσης και προσομοίωσης διαδραστικών οπτικοακουστικών παρουσιάσεων και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών με φυσική παρουσία χρήστη σε χώρους πολιτισμού, διαδραστικές εκθέσεις, παραστάσεις κ.λπ.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων και τεχνικών παιγνιοποίησης (gamification) για Η/Υ, κινητές συσκευές και παιχνιδομηχανές, αξιοποιώντας πολιτιστικό περιεχόμενο (ιστορία, επιστήμες κ.λπ.), για σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ανάδειξης του πολιτισμού.
 • Εφαρμογές εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (virtual, augmented and mixed reality) με αντικείμενο τον σύγχρονο πολιτισμό.
 • Ψηφιακές εφαρμογές διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου για υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη/εφαρμογή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προσβασιμότητας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με αναπηρία, κ.λπ.) σε περιεχόμενο (π.χ. video, κείμενο, ήχος κ.λπ.) με έμφαση στην εμπειρία του τελικού χρήστη.
 • Αξιοποίηση ανοιχτών και μεγάλων δεδομένων (open and big data) για τη βελτίωση της πολιτιστικής εμπειρίας.
 • Ψηφιοποιήσεις αρχείων.
Ποιες οι κατηγορίες ποσών για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση επιχορήγησης και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;
 • Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υφίστανται τέσσερις κατηγορίες χρηματοδότησης:
  α) 8.000
  β) 15.000
  γ) 22.000
  δ) 32.000
  ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης, το κόστος του ψηφιακού μέσου που απαιτείται για την υλοποίησή της, τη διάρκεια/βιωσιμότητά της και τον αριθμό των συμμετεχόντων.
  Επίσης, προτάσεις από 20.000 € και άνω, πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.
Πότε ένας φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης;
 • Όταν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Τη διαδικασία εγγραφής θα τη βρείτε εδώ
 • Όταν έχει υποβάλει:
 • ετήσιους καλλιτεχνικούς απολογισμούς (από το 2021 έως και 2023). Οι αιτούμενοι καλλιτεχνικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους
 • ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2021 και 2022. Οι αιτούμενοι οικονομικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους. Πρότυπο οικονομικού απολογισμού θα βρείτε εδώ
 • επιχειρησιακό σχέδιο του 2024 και καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό, ξεχωριστά, για κάθε δράση για την οποία επιχορηγήθηκαν τα τρία τελευταία έτη από δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που επιχορηγήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Τις οδηγίες καταχώρισης δράσεων θα τις βρείτε  εδώ

Όλα τα ως άνω αρχεία θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

Ποια είναι τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων;
 • Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ.
 • Η συνοχή της πρότασης με την θεματική της πρόσκλησης, το περιεχόμενο της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα.
 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της.
 • Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων.
 • Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης.
 • Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδας στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχει αναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.).
 • Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.).

 

Ποια είναι τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης για τις προτάσεις των ψηφιακών δράσεων πολιτισμού;
 • Καλλιτεχνική αρτιότητα της προτεινόμενης ψηφιακής δράσης/έργου
 • Βαθμός χρήσης των ψηφιακών μέσων
 • Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης ψηφιακής δράσης/έργου
 • Η δυνατότητα διάδρασης με το κοινό
 • Διάχυση και επιδραστικά αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των δράσεων;

Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους ή τουλάχιστον να ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του έτους.

 

Ποιες προτάσεις δεν άπτονται του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης;
 • Προτάσεις που υποβάλλονται από εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠ.ΠΟ. φορείς
 • Προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτηριακών υποδομών
 • Προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση κ.α.)
 • Προτάσεις οι οποίες δεν έτυχαν επιχορήγησης στο πλαίσιο παλαιότερων προσκλήσεων του ΥΠ.ΠΟ..
 • Προτάσεις οι οποίες οι ίδιες ή προσχέδια τους έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό από τον φορέα
 • Προτάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής ή της διανομής και προώθησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό κινηματογραφικών έργων, δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
 • Προτάσεις για την ενίσχυση παραγωγής θεατρικών παραστάσεων και παραστάσεων κλασικού και σύγχρονου χορού και περιοδείες οι οποίες υπάγονται σε άλλες προσκλήσεις
Ποιοι είναι οι στόχοι του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;
 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής
 • Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης
 • Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων
 • Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών
 • Η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών
 • Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις
 • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού
 • Η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού
Ποια Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πρόσκληση;

Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας (dpde@culture.gr). Τηλέφωνα θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνίας

Στάδια Διαδικασίας

Εγγραφή στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

Αφορά στη δημιουργία λογαριασμού. Προτείνεται το username και το password να είναι στα αγγλικά και το e-mail εγγραφής να είναι το επίσημο e-mail του φορέα.

Εγγραφή στο Μητρώο

Πραγματοποιείται μόνο μία φορά και ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: Υπεύθυνη δήλωση, Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων της διοίκησης.

Υποβολή Πρότασης

Οι φορείς πριν υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή της πρότασης.

Αξιολόγηση Πρότασης

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται από άτομα εγνωσμένου κύρους.

Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης

Οι φορείς που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μητρώο αφού διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Θέλετε να προχωρήσετε σε υποβολή πρότασης;