Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός

 1. Αρχική
 2. /
 3. Επιχορηγήσεις
 4. /
 5. Όλη η Ελλάδα ένας...

Επιχορηγήσεις ΑΜΚΕ με θεματικό άξονα για το 2024 την έννοια της σύγκρουσης

Έναρξη: 04/12/2023

Λήξη: 31-01-2024

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος εκδηλώσεων και δράσεων, το καλοκαίρι του 2023, ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» επιστρέφει το 2024 με την πέμπτη διοργάνωσή του, που έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της «σύγκρουσης». Η έννοια της σύγκρουσης αρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους θεματικές που διατρέχουν τα πεδία της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και ψυχικής ζωής και ειδικότερα στην εσωτερική σύγκρουση, στην σύγκρουση πολιτισμών, στην σύγκρουση συμφερόντων και στη σύγκρουση εν καιρώ πολέμου.

 

Πληροφορίες

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Μόνο Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες.

Πόσες προτάσεις επιχορήγησης έχει δυνατότητα να υποβάλλει ο κάθε φορέας;

Κάθε φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλλει έως δύο προτάσεις, όμως δύναται να επιλεγεί μόνο μία πρόταση ανά φορέα.

Ποιος ο θεματικός άξονας των υποβαλλόμενων προτάσεων;

Η έννοια της σύγκρουσης  που αρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους θεματικές που διατρέχουν τα πεδία της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και ψυχικής ζωής και ειδικότερα στην εσωτερική σύγκρουση, στην σύγκρουση πολιτισμών, στην σύγκρουση συμφερόντων και στη σύγκρουση εν καιρώ πολέμου.

Ποιες τέχνες πρέπει να συνδυάζουν οι προτάσεις που δύνανται να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;

Οι προτάσεις πρέπει να συνδυάζουν, τουλάχιστον δύο από τους έξι τομείς:

 • Μουσική (όλα τα είδη: κλασική, σύγχρονη, παραδοσιακή κτλ.) 
 • Θέατρο (όλα τα είδη: πρόζα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών κτλ.)                
 • Χορό     (όλα τα είδη: κλασικός, σύγχρονος κτλ.). Απαιτείται πρωτότυπη μουσική ή διασκευή/παράφραση ήδη υπάρχουσας μουσικής 
 • Μουσικό Θέατρο (Απαιτείται πρωτότυπη μουσική)  
 • Εικαστικές Τέχνες/performance (όλα τα είδη:  ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κτλ.)
 • Παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους.

 

Στις προτάσεις των εικαστικών τεχνών, η έκθεση μπορεί να καλύπτει και ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος, ενώ η δεύτερη απαραίτητη τέχνη θα παρουσιάζεται μέχρι δύο φορές. 

Πότε ένας φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης;

Όταν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Τη διαδικασία εγγραφής θα τη βρείτε εδώ

Ποια είναι τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων;

Οι προτάσεις θα πρέπει να:

 • αφορούν σε πρωτότυπη δημιουργία, βασισμένη στον θεματικό άξονα της σύγκρουσης, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών και συνθέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας.
 • εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες κοστολόγησης, να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως αναλυτικό προϋπολογισμό και ονομαστική αναφορά όλων των συντελεστών για το σύνολο της κάθε παραγωγής.
 • περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές (σκηνικά, φώτα, ήχος, προβολές), τις υπηρεσίες μεταφοράς και διαμονής καθώς και την επικοινωνία των παραγωγών
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των δράσεων;

Το πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» για το 2024 θα πραγματοποιηθεί από την 1η  Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου 2024 σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία ανά την επικράτεια, που θα επιλέξει η Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021.

Ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πρόσκληση;
 • Για το περιεχόμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρότασής τους, οι ΑΜΚΕ απευθύνονται στην Εθνική Λυρική Σκηνή (τηλ/e-mails: baroutsa@nationalopera.gr / 2130885799-olelpol1@nationalopera.gr)
 • Για την εγγραφή τους ή την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου της πρότασης, οι ΑΜΚΕ αποστέλλουν e-mail στο dpde@culture.gr ή απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας (210 8201957, -956, -766, -962, – 781, -782, -712, -772, 787, -925,-718)

 

Στάδια Διαδικασίας

Εγγραφή στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

Αφορά στη δημιουργία λογαριασμού. Προτείνεται το username και το password να είναι στα αγγλικά και το e-mail εγγραφής να είναι το επίσημο e-mail του φορέα.

Εγγραφή στο Μητρώο

Πραγματοποιείται μόνο μία φορά και ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: Υπεύθυνη δήλωση, Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων της διοίκησης.

Υποβολή Πρότασης

Οι φορείς πριν υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή της πρότασης.

Αξιολόγηση Πρότασης

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται από άτομα εγνωσμένου κύρους.

Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης

Οι φορείς που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μητρώο αφού διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Θέλετε να προχωρήσετε σε υποβολή πρότασης;