Επιχορηγήσεις

  1. Αρχική
  2. /
  3. Επιχορηγήσεις

Κάθε έτος και ειδικότερα, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Πολιτισμού εκδίδει προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης, μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών φορέων. Τα τακτικά προγράμματα επιχορηγήσεων είναι τρία:

  • Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός από την Εθνική Λυρική Σκηνή
  • Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού από το Σύγχρονο Πολιτισμό
  • Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στα ως άνω προγράμματα μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (ή εγγραφούν εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι προσκλήσεις) και διαθέτουν εκ του καταστατικού τους πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.

Στο Πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός συμμετέχουν Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν δύο προτάσεις από τις οποίες εγκρίνεται μόνο η μία. Κάθε χρόνο διαφοροποιείται ο κεντρικός θεματικός άξονας και όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος γίνονται εκτός Αττικής.

Στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού εκδίδονται συνολικά έντεκα (11) προσκλήσεις σε διάφορους τομείς των τεχνών (θέατρο, χορός, γράμματα, εικαστικά, ψηφιακός πολιτισμός κ.α.). Ενώ και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκδίδει ετησίως δύο προσκλήσεις, για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τα μουσεία νεότερου πολιτισμού.

Όταν για έκτακτους λόγους επιβάλλεται να ενισχυθεί η πολιτιστική δραστηριότητα ή σε περιπτώσεις εορτασμού επετείων, εκδίδονται ανά έτος ειδικές προσκλήσεις όπως π.χ. εκδόθηκαν στο παρελθόν για το προσφυγικό, για την ενίσχυση των ΑΜΚΕ κ.α.

Άλλα Προγράμματα