Στις Περιφέρειες με πληθυσμό >1.000.000 ανήκουν οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας Στις Περιφέρειες με πληθυσμό 500.000 - 1.000.000 ανήκουν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,...