2020

Οικονομικά στοιχεία επιχορηγήσεων 2020 ανά πρόσκληση

  Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το 2020 ανήλθε σε 7.965.146 ευρώ. Αναλυτικά, τα ποσά ανά πρόσκληση έχουν ως εξής: Δράσεις Σύγχρονου και Κλασικού Χορού: 945.000 Μουσικές Δράσεις: 228.490 Θέατρο και Θεατρικές Παραγωγές: 2.119.000...

Οικονομικά στοιχεία επιχορηγήσεων 2020 ανά κατηγορία φορέα

    Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το 2020 ανήλθε σε 7.965.146 ευρώ. Αναλυτικά, ανά κατηγορία φορέα, τα ποσά έχουν ως εξής; ΑΜΚΕ: 6.262.156 Σωματεία/Σύλλογοι: 1.246.090 Ιδρύματα: 250.700 Ν.Π. ΟΤΑ και Φορείς Κεντρικής...

Εγγραφές στο Μητρώο

Προτάσεις

Ειδικές Προσκλήσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Αξιολόγηση