Συχνές Ερωτήσεις

  1. Αρχική
  2. /
  3. Το Μητρώο
  4. /
  5. Συχνές Ερωτήσεις

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας για να εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας για την εγγραφή του,θα τα βρείτε εδώ.

Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων;

Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς όπως Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, σωματεία/σύλλογοι, ιδρύματα, Δήμοι κ.α.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και να συμμετάσχουν στις προσκλήσεις επιχορηγήσεων που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού;

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 01/2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) δε δύναται να επιχορηγηθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, οι ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π. δε μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιχορηγήσεων.

Πώς γίνεται ανάκτηση των κωδικών;

Ο χρήστης επιλέγει «Είσοδος – Εγγραφή» και ακολούθως «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;». Ακολούθως, καταχωρεί το e-mail της εγγραφής του στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων και ακολουθεί τα βήματα για να αποκτήσει νέο κωδικό. Ο κωδικός που θα επιλεγεί, πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων ένα κεφαλαίο και ένα πεζό γράμμα, έναν αριθμό και ένα σύμβολο. Επίσης, θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από λατινικούς χαρακτήρες και κανέναν ελληνικό.

Χρήστης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό, δεν θυμάται όνομα (username), κωδικό (password) και e-mail εγγραφής. Πώς θα συνδεθεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας (τηλέφωνα στη σελίδα επικοινωνίας και e-mail στο dpde@culture.gr), αναφέροντας ότι δεν θυμάται τα στοιχεία του λογαριασμού του για να συνδεθεί προκειμένου να του δοθούν σχετικές οδηγίες.

Μπορεί να γίνει αλλαγή στο όνομα χρήστη (username) ή στο e-mail που χρησιμοποίησε ο φορέας για να δημιουργήσει λογαριασμό στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα αποστέλλει e-mail στη Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας ( dpde@culture.gr), ζητώντας τη σχετική αλλαγή.

Πώς μπορώ να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τις προσκλήσεις επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και ανακοινώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων;

Όποιος ενδιαφέρεται να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις, μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (https://portal.culture.gov.gr/).

Σε τι αφορά το περιεχόμενο του καλλιτεχνικού απολογισμού που επισυνάπτεται στην ταυτότητα του φορέα;

Ο καλλιτεχνικός αφορά στην ετήσια καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, την οποία αποτυπώνει με σαφήνεια, πληρότητα και συνοπτικά χωρίς οικονομικά στοιχεία.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο τι θα πρέπει να καταγραφεί;

Το επιχειρησιακό σχέδιο αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του φορέα, τον οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια, πληρότητα και συνοπτικά χωρίς οικονομικά στοιχεία

Ποια η διαφορά του καλλιτεχνικού και οικονομικού απολογισμού που επισυνάπτεται στην ταυτότητα του φορέα με τον καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό των δράσεων;

Τα αρχεία του καλλιτεχνικού και οικονομικού απολογισμού που επισυνάπτονται στην ταυτότητα του φορέα αφορούν την ετήσια δραστηριότητά του, ενώ τα αρχεία του καλλιτεχνικού και οικονομικού απολογισμού που επισυνάπτονται σε δράση αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη δράση.

Ποια η διαδικασία για να αναρτηθούν τα νέα του φορέα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;

Ο φορέας αποστέλλει e-mail, στο dpde@culture.gr, με το προς ανάρτηση υλικό σε επεξεργάσιμη μορφή. Το υλικό αναρτάται, κατόπιν ελέγχου, στην κατηγορία «Τα Νέα των Φορέων». Εν συνεχεία, ο φορέας ενημερώνεται με e-mail για την ανάρτηση.

Μπορεί να γίνει διαγραφή της ταυτότητας του φορέα;

Διαγραφή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον Φορέα μόνο όταν η ταυτότητα του Φορέα είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και ο Φορέας δεν επιθυμεί πλέον την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Φορέας δε θα πρέπει να διαγράφει την ταυτότητα του επειδή έχει κάνει λάθη σε στοιχεία ή σε επισυναπτόμενα αρχεία, όταν επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Σε περίπτωση λάθους σε στοιχεία ο Φορέας μπορεί να προβεί σε διορθώσεις, επιλέγοντας ‘Αλλαγές | Προσθήκες’. Σε περίπτωση λάθους στα επισυναπτόμενα αρχεία, ο Φορέας θα πρέπει να αποστείλει στο e-mail της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας ( dpde@culture.gr) τις σχετικές αλλαγές αρχείων.

Εκ παραδρομής επισυνάφθηκε λάθος αρχείο στην ταυτότητα του φορέα. Ποια η διαδικασία για τη διόρθωση-αντικατάσταση;

Θα πρέπει ο Φορέας να αποστείλει e-mail στη Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας ( dpde@culture.gr) με το νέο – ορθό αρχείο προς αντικατάσταση του παλαιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φορείς δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αρχείο που έχουν επισυνάψει στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Παρόλο που ο φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, κατά την υποβολή πρότασης επιχορήγησης εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής. Τι πρέπει να γίνει;

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ο φορέας να υποβάλει πρόταση επιχορήγησης, θα πρέπει να έχει υποβάλει για τα τρία τελευταία έτη ετήσιο καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό, καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες επιχορηγήθηκε από δημόσιο φορέα την τελευταία τριετία καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι απαραίτητα για την εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων ωστόσο είναι προαπαιτούμενα για την υποβολή πρότασης επιχορήγησης.