Το 2021 υποβλήθηκαν συνολικά 2.042 προτάσεις στις προσκλήσεις του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναλυτικά, ανά πρόσκληση, υποβλήθηκαν:  Ερευνητικού Έργου (σε πολιτιστικούς τομείς): 151 προτάσεις Δράσεις...