Εγγραφές στο Μητρώο

Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2021

  Το έτος 2021, 904 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 87 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ 5 ...

Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2020

  Το έτος 2020, 785 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 73 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ 17 ...

Εγγραφές ανά Περιφέρεια 2021

  Το έτος 2021, 904 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, Περιφέρεια, τα στοιχεία έχουν ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:46 εγγραφές Βορείου Αιγαίου:24 εγγραφές...

Εγγραφές ανά Περιφέρεια 2020

  Το έτος 2021, 785 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, Περιφέρεια, τα στοιχεία έχουν ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:34 εγγραφές Βορείου Αιγαίου: 20 εγγραφές...

Εγγραφές 2019 ανά Περιφέρεια

  Το έτος 2019, 491 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, Περιφέρεια, τα στοιχεία έχουν ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:15 εγγραφές Βορείου Αιγαίου:15 εγγραφές...

Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2019

  Το έτος 2019, 491 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 14 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ 11 ...

Εγγραφές στο Μητρώο

Προτάσεις

Ειδικές Προσκλήσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Αξιολόγηση