Στατιστικά

  1. Αρχική
  2. /
  3. Στατιστικά

Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2021

  Το έτος 2021, 904 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 87 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ 5 ...

Οικονομικά στοιχεία επιχορηγήσεων 2020 ανά πρόσκληση

  Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το 2020 ανήλθε σε 7.965.146 ευρώ. Αναλυτικά, τα ποσά ανά πρόσκληση έχουν ως εξής: Δράσεις Σύγχρονου και Κλασικού Χορού: 945.000 Μουσικές Δράσεις: 228.490 Θέατρο και Θεατρικές Παραγωγές: 2.119.000...

Οικονομικά στοιχεία επιχορηγήσεων 2020 ανά κατηγορία φορέα

    Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για το 2020 ανήλθε σε 7.965.146 ευρώ. Αναλυτικά, ανά κατηγορία φορέα, τα ποσά έχουν ως εξής; ΑΜΚΕ: 6.262.156 Σωματεία/Σύλλογοι: 1.246.090 Ιδρύματα: 250.700 Ν.Π. ΟΤΑ και Φορείς Κεντρικής...

Οικονομικά στοιχεία επιχορηγήσεων 2019 ανά πρόσκληση

  Το συνολικό ποσό των  επιχορηγήσεων για το 2019 ανήλθε σε 3.374.976 ευρώ. Αναλυτικά, ανά πρόσκληση, τα ποσά έχουν ως εξής: Δράσεις κλασικού και σύγχρονου χορού: 605.000 Θέατρο και θεατρικές παραγωγές: 995.000 Δράσεις σύγχρονου πολιτισμού:...

Εγγραφές στο Μητρώο

Προτάσεις

Ειδικές Προσκλήσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Αξιολόγηση