Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα 2019

Δεκ 14, 2022

  1. Αρχική
  2. /
  3. Στατιστικά
  4. /
  5. Εγγραφές ανά κατηγορία φορέα...

 

Το έτος 2019, 491 πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Ειδικότερα, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

  • 14 εγγραφές Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ
  • 11  εγγραφές Ιδρυμάτων
  • 161 εγγραφές Σωματείων και Συλλόγων και
  • 305 εγγραφές Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων

Εγγραφές στο Μητρώο

Προτάσεις

Ειδικές Προσκλήσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Αξιολόγηση