Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

  1. Αρχική
  2. /
  3. Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, παρακαλούμε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

ΒΗΜΑ 1ο : Να διαβάσετε προσεκτικά, τις οδηγίες εγγραφής που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

ΒΗΜΑ 2ο : Να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη του ιστοτόπου.

ΒΗΜΑ 3ο : Να συμπληρώσετε τα πεδία της ταυτότητας του φορέα.

ΒΗΜΑ 4ο : Να υποβάλετε την ταυτότητα για έλεγχο, εφόσον ελέγξετε το σύνολο των στοιχείων που καταχωρίσατε.

ΒΗΜΑ 5ο : Να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του φορέα.