Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως και τις 31/01/2024 για το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός

Ιαν 14, 2024 | Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου
  4. /
  5. Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων...

Κατόπιν αιτήματος πολλών καλλιτεχνικών ομάδων και προς διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων στη διαδικασία υποβολής, δίδεται παράταση στην προθεσμία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων για το πρόγραμμα ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  μέχρι την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23:59:59. Αντίστοιχη παράταση, δίδεται και για την εγγραφή φορέων, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έως και την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» για το 2024, θέτει ως κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της «σύγκρουσης». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και θα χρηματοδοτηθούν 70 παραγωγές, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 € πλέον του ΦΠΑ. Κάθε φορέας έχει δικαίωμα υποβολής δύο προτάσεων, από τις οποίες θα εγκριθεί μόνο η μία.

Στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες υποβολής πρότασης για το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» και τα τηλέφωνα για παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης, θα τα βρείτε στη σελίδα της επικοινωνίας.