Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2024

Δεκ 4, 2023 | Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» επιστρέφει το 2024 με την πέμπτη διοργάνωσή του, που έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της «σύγκρουσης», η οποία αρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους θεματικές που διατρέχουν τα πεδία της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και ψυχικής ζωής: εσωτερική σύγκρουση, σύγκρουση πολιτισμών, σύγκρουση συμφερόντων και σύγκρουση εν καιρώ πολέμου.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μόνο Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων ή θα αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων.

Το δελτίο τύπου θα το βρείτε εδώ.

Υποβολή προτάσεων: εδώ