Οι Εβραίοι της Ελλάδας: 2300 Χρόνια Ιστορίας και Παράδοσης

Απρ 30, 2024 | Μουσεία, Πολιτιστική κληρονομιά, Ψηφιακές δράσεις

Η δράση «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: 2300 Χρόνια Ιστορίας και Παράδοσης» αφορά μια διαδραστική εφαρμογή προβολής αρχειακού υλικού, που παρουσιάζει την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων από την αρχαιότητα μέχρι τον 21ο αιώνα. Περιέχει ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες για τη θρησκευτική παράδοση και τα έθιμα των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας, καθώς και την παρουσία τους στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Αναφέρεται, επίσης, στο διωγμό των Ελλήνων Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ακολουθεί τα ίχνη των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια. Το υλικό αντλήθηκε από τις Συλλογές Αντικειμένων, τη Βιβλιοθήκη, το Φωτογραφικό Αρχείο και το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Μουσείου, ενώ ένα μέρος του παραχωρήθηκε ευγενικά από ιδιώτες.