Το “KOZANI YOUTH FEST 2023” πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου με τη συμβολή και την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, και του Δήμου Κοζάνης. Με αφορμή τον χαρακτηρισμό του 2023 ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, περισσότεροι από 500 νέοι και νέες συμμετείχαν σε εκδηλώσεις, ομιλίες, και workshops που ενίσχυσαν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Επιπλέον, συμμετείχαν πάνω από 30 ομιλητές από διάφορους τομείς, παρέχοντας εμπειρίες και ενθάρρυνση.