Επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.

Απρ 4, 2023 | Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου
  4. /
  5. Επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο...

Οι πολιτιστικοί φορείς που λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εγγραφής τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, παρακαλούνται να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στην δεύτερη σχετική ενημέρωση, θα απενεργοποιούνται. Απενεργοποίηση σημαίνει, ότι η  ταυτότητα του φορέα θα διατηρείται προς διευκόλυνσή του, ώστε, όταν αποσταλούν τα ζητούμενα δικαιολογητικά να ενεργοποιηθεί εκ νέου η εγγραφή, χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί εκ νέου ολόκληρη η διαδικασία. Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια κατά το διάστημα της απενεργοποίησης (διόρθωση στοιχείων, υποβολή πρότασης επιχορήγησης ή δικαιολογητικών κ.α.).

Υπενθυμίζουμε ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων, όταν αυτή ζητείται, είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς και σε καμία περίπτωση δεν εξαιρούνται οι φορείς που έχουν επιχορηγηθεί επειδή υπέβαλαν δικαιολογητικά επιχορήγησης (τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε διαφορετικές Υπηρεσίες και για διαφορετικό σκοπό). Φορείς που δεν έχουν λάβει σχετικό ενημερωτικό δελτίο, παρακαλούνται να μην αποστέλλουν με δική τους πρωτοβουλία δικαιολογητικά. Η διαδικασία επικαιροποίησης γίνεται για όλους του φορείς σταδιακά με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους (από τους παλαιότερα εγγεγραμμένους προς τους νεότερους).