ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

You walk

ΦΟΡΕΑΣ

Theatre enCorps Collectif (Α.Μ.6495)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 01/11/2020 - 04/07/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 3.500

Περιγραφή Δράσης

To You Walk είναι μια πολυθεματική δράση που εξερευνά τη σύγχρονη χορογραφία μέσα από την συμπερίληψη των διαφορετικών σωμάτων στο σύγχρονο χορό. Πραγματοποιήθηκε μία performance η οποία μεταδόθηκε διαδικτυακά καθώς επίσης και συζήτηση με το κοινό.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Προώθηση της συμπερίληψης στις παραστατικές τέχνες. Διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικά μέσα έκφρασης αλλά κοινό στόχο την καλλιτεχνική δημιουργία. Θεμελίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης όλων των ομάδων του σύγχρονου πληθυσμού.