Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής: διαθεματικότητα μέσω του θεάτρου σκιών

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αισθητικής...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής: διαθεματικότητα μέσω του θεάτρου σκιών

ΦΟΡΕΑΣ

Οθόνιον (Α.Μ.6156)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 3/12/2020 - 11/12/ 2020
Ποσό Επιχορήγησης: 5.500

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο του  «προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής: διαθεματικότητα μέσω του θεάτρου σκιών», πραγματοποιήθηκαν τρεις παραστάσεις- σεμινάρια με κοινό εκπαιδευτικούς αισθητικής αγωγής (θεατρολόγους, μουσικούς, εικαστικούς). Το πρόγραμμα βασίζεται στη δημιουργική εμπειρία της ζωντανής παράστασης. Οι συμμετέχοντες, έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και εξοικειώνονται με τον κόσμο του θεάτρου σκιών, την ιστορία και το δραματολόγιο, τους χαρακτήρες και τις φιγούρες, τη θεματική και την υποκριτική πίσω από το πανί της σκηνής. Η δράση υλοποιήθηκε διαδικτυακά.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Βασικός στόχος του προγράμματος επιστημονικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης είναι η συνέργεια μεταξύ των εκπαιδευτικών της Αισθητικής Αγωγής (θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική) στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από δράσεις βιωματικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, που κατά προέκταση προωθεί τη διαδικασία της μάθησης με ολιστικό τρόπο (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά κ.λπ.).