Παραμύθι Χωρίς ‘Ορια ΙΙ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Παραμύθι Χωρίς ‘Ορια ΙΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Οράσεως & Πρόσθετες Αναπηρίες "Η Αμυμώνη" (Α.Μ. 6987)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ψηφιακά έργα
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 15/09/2020 - 29/06/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 15.000,00

Περιγραφή Δράσης

Το “Παραμύθι Χωρίς Όρια” είναι η πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης. Αποτελείται από 20 συνολικά οπτικοποιημένα παραμύθια με ακουστική περιγραφή, τα οποία αφηγούνται συγγραφείς, ηθοποιοί, εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους και της Αμυμώνης.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Στόχος της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών είναι αφενός η εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε μια σειρά από οπτικοποιημένα παραμύθια για παιδιά με ή χωρίς προβλήματα όρασης και αφετέρου η ενίσχυση της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία σε κοινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η ανάγνωση παραμυθιών. Υπέρβαση των αποκλεισμών και των εμποδίων στην απόλαυση των παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης.

Σύνδεσμοι – Ιστοσελίδες

● https://amimoni.gr/paramithi-xoris-oria/