Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Ο δημόσιος χώρος της...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές

ΦΟΡΕΑΣ

URBANA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ.6159)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: Από 01/06/2020 έως και 31/12/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 8.000 €

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με στόχο το διαμερισμό εμπειριών και την καταγραφή τους διαδικτυακά. Συγκεντρώθηκαν οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων σε έναν συλλογικό διαδικτυακό χάρτη, ενώ παράλληλα έγιναν στοχευμένες χωρικές προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις γειτονιές. Το υλικό που παράχθηκε (21 αναλύσεις γειτονιών) οργανώθηκε  σε μορφή ebook, το οποίο είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του φορέα.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Η δράση στόχευε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την έμφυλη διάσταση του δημόσιου χώρου καθώς και στην διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας και της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα. Επίσης, επιδίωκε την επανεξέταση των δομών και των χαρακτηριστικών των δημόσιων χώρων της Αθήνας, μέσα από το πρίσμα του φύλου και της καθημερινής ζωής καθώς και την ανάπτυξη προτάσεων για τον μετασχηματισμό των χώρων αυτών.