ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2020

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2020

ΦΟΡΕΑΣ

AρΤρι (ΑΜ 1693)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Θεσσαλίας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά Φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Άγιος Λαυρέντιος Πήλιο
Περίοδος Διεξαγωγής: 01-08-2020 έως 02-09-2020
Ποσό Επιχορήγησης: 11.000

Περιγραφή Δράσης

Το Φεστιβάλ περιελάμβανε ένα τριήμερο διαδικτυακών συναυλιών και δημοσιεύσεων οπτικοακουστικού υλικού. Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν 16 μουσικά εργαστήρια, masterclasses και residencies και συμμετείχαν ενεργά πάνω από 180 επαγγελματίες, ηθοποιοί και performers από όλο τον κόσμο. Οι δράσεις ήταν ανοικτές με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων του Μουσικού Χωριού στο σύνολο τους αποβλέπουν σε ευρείες και ουσιαστικές προσεγγίσεις της μουσικής τέχνης, ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπους τομείς που δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στα ελληνικά προγράμματα μουσικών σπουδών. Ακόμη, το Μουσικό Χωριό επιδιώκει τη δημιουργία μίας διεθνούς αναπτυσσόμενης κοινότητας αλληλοϋποστηριζόμενων καλλιτεχνών, τόσο σε επίπεδο συλλογικής μουσικής εκτέλεσης, όσο και σε επίπεδο παραγωγής και διανομής καλλιτεχνικού υλικού.