Κουκλοπαίζουμε: Δράση για την Περιφέρεια

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Κουκλοπαίζουμε: Δράση για την...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κουκλοπαίζουμε: Δράση για την Περιφέρεια

ΦΟΡΕΑΣ

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας "Πράσσειν Άλογα" (Α.Μ.457)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 15/06/2020 - 14/06/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 4.500

Περιγραφή Δράσης

Η δράση είχε ως αντικείμενο της χρήσης της κούκλας και την επαφή με τα οφέλη του κουκλοθεάτρου πανελλαδικά στην εκπαίδευση και στις ευπαθείς ομάδες. Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες και διαγωνισμοί κουκλοθέατρου.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών των πολιτιστικών φορέων και ΜΚΟ οργανώσεων της Περιφέρειας στην τέχνη της καθημερινότητας. Προαγωγή και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των παιδιών και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Καλλιτεχνική  ενεργοποίηση των παραπάνω ομάδων, συναισθηματική εξοικείωση, κοινωνική ευαισθητοποίηση, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, και ενθάρρυνση.