Γεράνι – Δημιουργική Γειτονιά 2020

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Γεράνι – Δημιουργική Γειτονιά...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Γεράνι - Δημιουργική Γειτονιά 2020

ΦΟΡΕΑΣ

BIOS ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (169)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά Φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 03-07-2020 έως 26-07-2020
Ποσό Επιχορήγησης: 16.500

Περιγραφή Δράσης

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ γειτονιάς με επίκεντρο την περιοχή του Γερανίου, στην καρδιά της Αθήνας, περιοχή που δέχτηκε πρώτη το μεταναστευτικό ρεύμα, το 2000. Το φεστιβάλ επικεντρώνεται σε ανοιχτές πολιτιστικές δράσεις με στόχο την διαπολιτισμική ανταλλαγή, την συνέργεια των επιχειρήσεων της γειτονιάς, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στον πολιτισμό και την γνώση τόσο μέσω της φυσικής μορφής του φεστιβάλ όσο και για πρώτη φορά με δράσεις που γίνονται σε ψηφιακή μορφή. Συνολικά, παρουσιάστηκαν 17 ραδιοφωνικές εκπομπές με την ταυτόχρονη προβολή τους διαδικτυακά μέσω του web-radio που δημιουργήθηκε για το φεστιβάλ, 2 συναυλίες, 2 εικαστικές εγκαταστάσεις και 8 θεατρικές performance.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Το φεστιβάλ στοχεύει στην ενεργοποίηση της υποβαθμισμένης περιοχής του Γερανίου και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της. Επίσης στους στόχους του φεστιβάλ εντάσσονται η διαπολιτισμική ανταλλαγή, η ένταξη των μειονοτικών ομάδων της γειτονιάς και η ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του τοπικού τουρισμού μέσω της μεγαλύτερης πολιτιστικής προσφοράς. Παράλληλα, το φεστιβάλ στοχεύει στη στήριξη και δικτύωση νέων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων και στην διεύρυνση των καλλιτεχνικών ανταλλαγών (residencies).