Φεστιβάλ Θάλασσας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Φεστιβάλ Θάλασσας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Φεστιβάλ Θάλασσας

ΦΟΡΕΑΣ

Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας (Α.Μ.6834)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Δήμος Προποντίδας
Περίοδος Διεξαγωγής: 03/08/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 3.000

Περιγραφή Δράσης

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας καθώς και εκδήλωση ρομποτικής.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Προσέλκυση τουρισμού. Ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξη. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ) και των ηλικιωμένων. Ανταποδοτικό όφελος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Συμμετοχή πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και ιδιωτών όπως σχολές μοντέρνου χορού κλπ.