Εξ Ελευσίνος

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Εξ Ελευσίνος

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εξ Ελευσίνος

ΦΟΡΕΑΣ

CHORUS ΑΜΚΕ (Α.Μ.3440)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Ελευσίνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 15/07/2020 - 30/06/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 3.500

Περιγραφή Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει  έκδοση βιβλίου με πεζά κείμενα τα οποία θα εμπνέονται από την Ελευσίνα, πραγματοποίηση παρουσιάσεων του βιβλίου σε Ελευσίνα και Αθήνα, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων με μαθητές, παραγωγή ταινίας μικρού μήκους (documentation της εξελικτικής πορείας της δράσης) και σύνθεση πρωτότυπης μουσικής για την ταινία και τις παρουσιάσεις. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Στόχοι της δράσης είναι ο ζωντανός διάλογος με τις ιδέες της Ελευσίνας, η διερεύνηση των ορίων μύθου και πραγματικότητας, η βιωματική γνωριμία των μαθητών με σπουδαία κείμενα της λογοτεχνίας, η ενίσχυση της ομαδικότητας Σε ομαδικό επίπεδο, της συνεργασίας, της επικοινωνίας.