Οι δρόμοι του βαμβακιού

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Οι δρόμοι του βαμβακιού

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι δρόμοι του βαμβακιού

ΦΟΡΕΑΣ

Εκκοκκιστήριο Ιδεών (Α.Μ.:3800)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Βέροια, Αλεξάνδρεια, χωριά κάμπου Ημαθίας
Περίοδος Διεξαγωγής: 21/09/2020-30/10/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 8.000

Περιγραφή Δράσης

Οι δρόμοι του Βαμβακιού του 2020 πραγματοποιήθηκαν  στον Ημαθιώτικο κάμπο και τα εκκοκκιστήρια.  Δημιουργήθηκαν 30 πολύμορφα έργα με θέμα το βαμβάκι και παράλληλα καταγράφηκε και βιντεοσκοπήθηκε όλο το οδοιπορικό με συνεντεύξεις και εργασία των καλλιτεχνών. Επίσης έγινε η συγκέντρωση – καταγραφή – ψηφιοποίηση της Προφορικής Ιστορίας του Κάμπου του Βαμβακιού, με συνεντεύξεις από ανθρώπους του κάμπου, εκκοκκιστές, συγγραφείς και άλλους.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Η δράση φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάδειξη, στις καινοτόμες επαγγελματικές αναζητήσεις και στην περαιτέρω καταξίωση του προϊόντος (βαμβάκι) ειδικά στη νέα γενιά καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.