Διεθνής Συνάντηση Performance Art

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Διεθνής Συνάντηση Performance Art

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διεθνής Συνάντηση Performance Art

ΦΟΡΕΑΣ

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού: ΕΜΦΑΣΗ (A.M. 6774)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά Φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Δράμα
Περίοδος Διεξαγωγής: Από 17/09/2020 έως και 20/09/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 3.500 €

Περιγραφή Δράσης

Η Διεθνής Συνάντηση Performance, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα www.performanceforum.gr από τις 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020. Η δράση είχε δύο πυλώνες, το viewing room και το forum, ενώ η θεματική της 2ης Διεθνούς Συνάντησης Performance ήταν οι “πολιτικές του σώματος / τέχνη της παράστασης (performance) στο δημόσιο χώρο” βάση της οποίας κλήθηκαν οι καλλιτέχνες του viewing room αλλά και οι προσκεκλημένοι ομιλητές και καλλιτέχνες του forum να προσδιορίσουν το προτεινόμενο έργο τους. Στο viewing room, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, φιλοξενήθηκαν έργα video art και performance art 64 δημιουργών από 28 χώρες. Στο forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε live streaming, συμμετείχαν 26 καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί από 5 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Η Διεθνής Συνάντηση Performance Art στοχεύει αρχικά στη διεπαφή καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών που ασχολούνται με την performance art και στην επαφή και εξοικείωση του κοινού με το συγκεκριμένο είδος τέχνης. Παράλληλα, την επιμόρφωση των φιλοξενουμένων φοιτητών σχολών Καλών Τεχνών μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και της τριήμερης επαφής τους με αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και ακαδημαϊκούς του χώρου. Καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ανοιχτό και στο ευρύ κοινό, στοχεύει και στην περαιτέρω επιμόρφωση του φιλότεχνου κοινού πάνω στην performance art.