Διαδραστικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Διαδραστικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαδραστικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» (ΑΜ 6907)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πελοποννήσου

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά Φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Ξυλόκαστρο, Δερβένι
Περίοδος Διεξαγωγής: 10-08-2020 έως 25-08-2020
Ποσό Επιχορήγησης: 6.600

Περιγραφή Δράσης

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με διαδραστικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστή το ίδιο το κοινό ενώ παράλληλα στοχεύει στη διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλες τις κατηγορίες κοινού, στην προάσπιση της ισότητας όλων και στην αποφυγή κάθε είδους διάκρισης..

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Η προβολή της τοπικής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παραγωγής του τόπου, η αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της τοπικής κοινωνίας.