Αθήνα Σημεία Τομής

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Αθήνα Σημεία Τομής

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αθήνα Σημεία Τομής

ΦΟΡΕΑΣ

APART (A.M.6109)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 28/02/2020 - 18/10/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 6.600

Περιγραφή Δράσης

Η δράση περιλάμβανε ένα εικαστικό οδοιπορικό τριών ενοτήτων, σε τρεις εμβληματικές γειτονιές της Αθήνας: στα Εξάρχεια, στο Εμπορικό Τρίγωνο και στην Πλάκα, με τίτλους: «Ζει και εργάζεται στην Αθήνα» /Εξάρχεια, «Back To Athens»/ Εμπορικό Τρίγωνο και «Εις Το Όνομα» /Πλάκα. Πραγματοποιήθηκαν 14 εκθέσεις, 4 περφόρμανς, συμμετείχαν 116 καλλιτέχνες, 16 επιμελητές με τη συνεργασία 8 φορέων. Η δράση έδωσε τη δυνατότητα στο καλλιτεχνικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συνδέσει πραγματικά την εικαστική παραγωγή με το αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Προβολή της Αθήνας ως καλλιτεχνικός και πολιτιστικός προορισμός, μέσα από τις ιστορικές και ζωντανές γειτονιές της. Δημιουργία και ενδυνάμωση καλλιτεχνικών συνεργασιών & δικτύων. Επιλογή και προβολή νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών. Διασύνδεση & δικτύωση του καλλιτέχνη και του έργου του με την Αθήνα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Καθιέρωση μιας νέας ματιάς στην Αθηναϊκή ιστορία μέσα από την εξωστρέφεια των προγραμματισμένων καλλιτεχνικών εκθέσεων και φεστιβάλ. Δημιουργία ενός διεθνούς πολιτιστικού μοντέλου που να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της στο μέλλον. Ενίσχυση και στήριξη της συνεργασίας και της κινητικότητας Ελλήνων καλλιτεχνών.