Ανοιχτό Φεστιβάλ Τέχνης

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Ανοιχτό Φεστιβάλ Τέχνης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανοιχτό Φεστιβάλ Τέχνης

ΦΟΡΕΑΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ (537)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττική

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικά Φεστιβάλ
Τόπος Διεξαγωγής: Δήμος Μαραθώνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 18-07-2020 έως 19-07-2020
Ποσό Επιχορήγησης: 3.500

Περιγραφή Δράσης

Το Ανοικτό Φεστιβάλ Τέχνης περιελάμβανε εκθέσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις επιμορφωτικού, εθελοντικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις για παιδιά στις οποίες συμμετείχαν και εθελοντές. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ δημιουργήθηκε ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα http://www.levdm.gr/open-art-festival με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε διαφορετικές μορφές τέχνης και την ενίσχυση της προβολής των καλλιτεχνών και του έργου τους.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Το φεστιβάλ ανέδειξε σύγχρονα μοντέλα πολιτιστικής διοίκησης, προώθησε τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνών και ενθάρρυνε την επαφή κει την εξοικείωση του κοινού με την τέχνη.