Ανακύκλωση Εμπειρίας «Η οικιακή ζωή»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Ανακύκλωση Εμπειρίας «Η οικιακή...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακύκλωση Εμπειρίας «Η οικιακή ζωή»

ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» (Α.Μ.3358)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 01/07/2020 - 28/02/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 4.000

Περιγραφή Δράσης

Η δράση προωθεί τη μείωση των αστικών αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και διάδοση. Υλοποιήθηκαν 3 διαδραστικά κυκλικά τραπέζια εργασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ένα κυκλικό τραπέζι για κάθε έναν από τους 3 πυλώνες) στα οποία συζητήθηκαν σχετικά ζητήματα με την ενεργό συμμετοχή 120 ατόμων.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Προώθηση της συνέργειας πολιτών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και διαμορφωτών της κοινής γνώμης μέσω διεπιστημονικών πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την καταγραφή και προαγωγή της εμπειρίας της ανακύκλωσης στο οικιακό περιβάλλον. Καλλιτεχνική αποτύπωση της θέσης των καταναλωτών/πολιτών σε σχέση με τα ζητήματα της βιωσιμότητας, τόσο για τα αγαθά όσο και για την ενέργεια.