20 χρόνια διάσωσης και διάδοσης του μικρασιατικού πολιτισμού

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. 20 χρόνια διάσωσης και...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

20 χρόνια διάσωσης και διάδοσης του μικρασιατικού πολιτισμού

ΦΟΡΕΑΣ

Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρύσιου η Αρετσού (Α.Μ.3953)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη
Περίοδος Διεξαγωγής: 11/09/2021
Ποσό Επιχορήγησης: 3.500

Περιγραφή Δράσης

Η εκδήλωση με τίτλο “Καφέ Αμάν” επιδίωξε να μεταφέρει νοερά τους θεατές στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ένα από τα πολυάριθμα καφέ -αμάν, όπου δύο παλιοί γνωστοί συναντιούνται τυχαία και αναπολούν τις παλιές, καλές εποχές. Η παράσταση εκτυλίχθηκε μέσα από διαλόγους, μικρά θεατρικά δρώμενα, χορούς και τραγούδια από τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Προβολή και διατήρηση του μικρασιατικού πολιτισμού. Ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα παράδοσης και πολιτισμού.