1320 -2020 Σκοτούσσα 700 χρόνια

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. 1320 -2020 Σκοτούσσα 700...

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1320 -2020 Σκοτούσσα 700 χρόνια

ΦΟΡΕΑΣ

Κοινόν Σκοτουσσαίων (Α.Μ.5920)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πολυθεματικές εκδηλώσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Σκοτούσσα Σερρών
Περίοδος Διεξαγωγής: 01/01/2020 -  31/12/2020
Ποσό Επιχορήγησης: 4.000

Περιγραφή Δράσης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 700 χρόνων από την πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη αναφορά στο χωριό Σκοτούσσα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με  κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, έκδοση λευκώματος και ενημερωτικών φυλλαδίων, δεντροφύτευση και μαθήματα πρώτων βοηθειών.

 

 

 

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Βελτίωση της μορφής και της φυσιογνωμία της Σκοτούσσας και ανάδειξη της ιστορίας της. Επανασύνδεση των κατοίκων με τον τόπο.