Αποτελέσματα της πρόσκλησης για δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό – Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα 2024

Ιούν 6, 2024 | Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου
  4. /
  5. Αποτελέσματα της πρόσκλησης για...

Εγκρίσεις συνολικού ύψους 380.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης του Προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα 2024, η οποία υλοποιήθηκε, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, υποβλήθηκαν συνολικά 45 προτάσεις από μη κερδοσκοπικούς φορείς. Η Ομάδα Εργασίας γνωμοδότησε θετικά υπέρ της επιχορήγησης ή/και παραχώρησης αιγίδας για 42 φορείς.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Χρίστος Δήμας:

«Με την παραπάνω δράση το Υπουργείο Πολιτισμού στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και στην κοινωνική ένταξη και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δράσεις και δημιουργικά προγράμματα».

Δελτίο τύπου – Αποτελέσματα