Το 2020, στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης λόγω της πανδημίας, υποβλήθηκαν 560 αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης από ΑΜΚΕ. Από αυτές 461 αιτήσεις αξιολογήθηκαν θετικά και 99...