Ψηφιακό Μουσείο Comics

  1. Αρχική
  2. /
  3. Αποθετήρια
  4. /
  5. Ψηφιακό Μουσείο Comics

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ψηφιακό Μουσείο Comics

ΦΟΡΕΑΣ

COMICDOM PRESS ΑΜΚΕ (Α.Μ.2334)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ψηφιακές Δράσεις
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Περίοδος Διεξαγωγής: 18/05/2021 έως 31/12/2022
Ποσό Επιχορήγησης: 7.000,00

Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά στη δημιουργία μιας πλατφόρμα χωρίς ημερομηνία λήξης, η οποία συγκεντρώνει, αναδεικνύει και παρουσιάζει την πλούσια ιστορία της ελληνικής σκηνής comics, καθώς και το έργο των Ελλήνων δημιουργών. Το περιεχόμενο του Ψηφιακού Μουσείου Comics ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, περιλαμβάνοντας ψηφιακές εκθέσεις, χρονολόγιο, αρχείο φεστιβάλ και εκδηλώσεων και ανασκοπήσεις δεκαετιών.

Οπτικοακουστικό Υλικό από τη Δράση

Στόχοι Δράσης

Δημιουργία ενός κόμβου e-συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν τα comics, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο έμπνευσης για ανερχόμενους καλλιτέχνες και ως χώρος ανάδειξης της εργασίας Ελλήνων δημιουργών. Έμφαση στις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία συνεργασιών με το εξωτερικό.

Σύνδεσμοι – Ιστοσελίδες

● https://comicsmuseum.gr/exhibitions/
● https://comicsmuseum.gr/exhibitions/
● https://comicsmuseum.gr/exhibitions/
● https://comicsmuseum.gr/exhibitions/